Bảng xếp hạng game bài đổi thuong

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thế giới thay đổi”

📝Với mục tiêu tạo diễn đàn để các nhà khoa học trong và ngoài nước, các chuyên gia hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà quản lý, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các quỹ đầu tư trao đổi quan điểm, kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh thế giới biến động. Đồng thời thông qua Hội thảo gắn kết chặt chẽ các cấu phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kết nối với quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân với đầu mối là Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội phối hợp với Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN, Bộ KH và CN, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia cùng một số đối tác quốc tế tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thế giới thay đổi” tại Hà Nội.
1️⃣ Chủ đề viết bài:
Các bài viết cho Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề sau:
1) Các vấn đề về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các cách thức phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; vai trò và trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái; vai trò “bà đỡ” của nhà nước đối với sự phát triển hệ sinh thái
2) Bối cảnh thế giới hiện nay và những yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
3) Chính sách của một số nước về xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh mới
4) Các kinh nghiệm thích ứng, chuyển đổi và phát triển của các doanh nghiệp start up trên thế giới trong bối cảnh thế giới biến động
5) Xu hướng phát triển của một số hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST lớn trên thế giới trong thời gian tới
6) Các hệ sinh thái bộ phận (địa phương, quốc gia, trường đại học, doanh nghiệp…) và vấn đề liên kết để phát triển
7) Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: thực trạng, vấn đề đặt ra, định hướng và giải pháp thích ứng, chuyển đổi và phát triển đột phá.
2️⃣ Quyền lợi của tác giả
– Có cơ hội được đăng bài trong Kỷ yếu của Hội thảo với mã tiêu chuẩn quốc tế ISBN
– Có cơ hội được xuất bản trên các tạp chí trong nước và quốc tế của các đối tác liên kết
3️⃣ Quy định về bài viết và phí gửi bài
– Các bài viết gửi về Hội thảo có thể bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh, tóm tắt và từ khóa cần bằng tiếng Anh, bài viết không quá 10.000 từ, đã bao gồm tài liệu tham khảo, tiêu đề bài viết, tên tác giả, địa chỉ email và cơ quan công tác. Hướng dẫn chi tiết về kĩ thuật trình bày bài viết được cung cấp ở mục Hướng dẫn nộp bài tại Submission Guidelines
– Phí gửi và phản biện bài viết: 500.000 đồng/bài viết (không phụ thuộc vào lượng tác giả)
4️⃣ Các mốc thời gian
– Đăng ký và gửi tóm tắt bài viết: 20/06/2021
– Gửi bài toàn văn: 20/07/2021
– Thông báo kết quả xét duyệt: 15/08/2021
– Thời gian diễn ra Hội thảo: 10/09/2021
5️⃣ Địa chỉ gửi bài: [email protected]
6️⃣ Thông tin liên lạc
Tất cả các thông tin về Hội thảo được công bố tại trang web
– PGS.TS. Đỗ Hương Lan: 0908548989; email: [email protected]
– ThS. Đinh Quỳnh Mai: [email protected]
Rất mong nhận được sự hợp tác viết bài tham luận của Quý tác giả.
Facebook
Twitter
LinkedIn

THÔNG BÁO MỚI

Previous
Next

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x