Bảng xếp hạng game bài đổi thuong

Giới thiệu

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2020 – 2025, ĐẾN NĂM 2030 VÀ XA HƠN

I. Tầm nhìn: Xây dựng game bài đổi thuong (ĐHQT) thành Đại học Quang Trung Hội nhập Quốc tế sâu rộng.

II. Sứ mạng: Trường ĐHQT là Cơ sở Giáo dục Đại học Tư thục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và có sản phẩm Khoa học Công nghệ góp phần phát triển Kinh tế & Xã hội cho tỉnh Bình Định, Khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cho cả nước.

III. Triết lý giáo dục: Tinh thần giáo dục khai phóng lấy con người làm trung tâm tại Trường ĐHQT với một triết lý: Đào tạo công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam – nhằm tạo ra những con người có trí thức, có trách nhiệm, độc lập trong suy nghĩ, chấp nhận sự đa dạng và khác biệt, có khả năng bứt phá vượt qua giới hạn để thành công.

IV. Mục tiêu chiến lược: Thực hiện 04 chiến lược bao gồm: Chương trình Đào tạo + Xây dựng đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn và nhiệt tình + Cơ sở vật chất đủ và hiện đại + Tiếng Anh và Hội nhập.
1. Xây dựng Chương trình đào tạo với nội dung đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mang tính Hội nhập cao.
2. Xây dựng và quy tụ đội ngũ chuyên gia có trình độ và nhiệt huyết.
3. Đầu tư các phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại đảm bảo tốt cho dạy học và nghiệm cứu khoa học.
4. Lấy tiếng Anh làm chìa khóa mở cửa các lĩnh vực nghiên cứu và hội nhập quốc tế. Tăng cường đào tạo tiếng Anh cho sinh viên và giảng viên.

V. Giá trị cốt lõi: Giáo dục, Nghiên cứu và Sáng tạo để phát triển bền vững, tạo nên giá trị nhân văn, trí tuệ, trách nhiệm và tự tôn cho người đọc.
– Nuôi dưỡng đam mê
– Chuyên nghiệp
– Hướng đến Cộng đồng
– Hội nhập
– Thành công

VI. Tầm nhìn đến năm 2025
1. Hoàn thành tái cấu trúc về tổ chức, mở thêm ngành đào tạo. Thực hiện 04 chiến lược phát triển.
2. Đào tạo Hàn lâm kết hợp Ứng dụng thực tiễn.
3. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế. Phấn đấu mỗi năm có 50 bài báo về kết quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.
4. Xây dựng cơ cấu tổ chức tinh gọn. Mỗi cán bộ, giảng viên có thể tham gia nhiều công việc.
5. Phát triển Hệ sinh thái ĐHQT Xây dựng quan hệ kết nghĩa với các Trường Trung học Phổ thông; Mở rộng các hoạt động cộng đồng; Chia sẻ và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục cũng như phụng sự xã hội (Thành lập Trung tâm tiếng Anh thiện nguyện – EVC, các Câu lạc bộ tiếng Anh, CLB Du lịch, CLB Sinh học ứng dụng.v.v.).
6. Tiến hành tự đánh giá và kiểm định một số ngành đang đào tạo…

VII. Tầm nhìn đến năm 2030 và xa hơn
1. Hoàn thiện các tiêu chí để kiểm định, phấn đấu trở thành Trường Đại học tự chủ.
2. Mở rộng các ngành đào tạo các Hệ đào tạo Đại học.
3. Xây dựng các Chương trình và Đề án đào tạo Hệ Sau Đại học.
4. Tầm nhìn đến năm 2045: Trên nền tảng các Khoa, Ngành đang có sẽ thành lập các Trường thành viên, ví dụ Trường Y, Trường Kỹ thuật Công nghệ… Phấn đấu đưa Trường ĐHQT thành ĐHQT hội nhập Quốc tế sâu rộng.

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Hình ảnh hoạt động

Previous
Next